Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8798 Zalabér, Hunyadi János utca 2.

Zala megye, 8796 Türje, Szabadság tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika, fizika tantárgyak tanítása, napközis foglalkozás tartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alalpján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika szakképzettség,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Albert nyújt, a 06 30 489 2797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8798 Zalabér, Hunyadi János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2017, valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Kiss Albert részére a kisalbert.zalaber@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalabéri Általános Iskola és AMI hirdetőtáblája - 2017. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre