www.topjob.hu

matematika - (informatika) szakos tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 243 napja lett aktiválva

Gyulai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium

matematika - (informatika) szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5520 Szeghalom, Dózsa György u 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

elsősorban matematika tanári feladatok ellátása mellett informatika órák megtartása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika - (informatika) tanár,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        rugalmasság,

        motiváció,

        pontosság,

        csapatszellem,

        terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        Motivációs levél

        A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. §-a alapján hatósági igazolvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (3 hónapnál nem régebbi)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Ambrus Erika nyújt, a 06-66/371-151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Péter András Gimnázium 5520 Szeghalom, Dózsa György u 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/00332-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - (informatika) szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5700 Gyula, Ady Endre utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/00332-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika - (informatika) szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Somogyiné Ambrus Erika részére a iskola@pag.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Somogyiné Ambrus Erika, Békés megye, 5520 Szeghalom, Dózsa György u 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre