www.topjob.hu

matematika - kémia szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 341 napja lett aktiválva

Kazincbarcikai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és Tagintézményeiben

matematika - kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírásban foglaltak szerint általános iskolai tanulók oktatása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika - kémia szakos tanár,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Fényképes önéletrajz

        Végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gégény Marianna intézményvezető-helyettes nyújt, a +36-48/512-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kazincbarcikai Pollack Mihály Ált. Iskola, 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1722-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - kémia szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. Fsz.5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/1722-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: matematika - kémia szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Gégény Marianna intézményvezető-helyettes részére a mariann.gegeny@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Gégény Marianna intézményvezető-helyettes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés a tankerületi igazgató hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pollackiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.19.