www.topjob.hu

matematika-kémia szakos tanár


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pécsi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

matematika-kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Györgyi nyújt, a 06304395439 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/02414-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/02414-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre