Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

matematika szakos középiskolai tanár


  • A hirdetés 786 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma

matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.25.-2017.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása; felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés; elektronikus napló vezetése; a tanulók folyamatos értékelése; tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: - az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

        felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

        foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

        a pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skultétiné Barna Anita tagiskola igazgató vagy Dr. Szabóné Varga Ildikó tagiskola igazgatóhelyettes nyújt, a 06-66/325-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-8/2017, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre