www.topjob.hu

matematika tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Tatabányai Tankerületi Központ Dunaalmási Csokonai Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaalmási Csokonai Általános Iskola

matematika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2545 Dunaalmás, Csokonai út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozatos matematika tantárgy tanítása, korrepetálás, tehetséggondozás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika szakos tanári végzettség,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fizika, informatika vagy kémia szakos tanári diploma,

        IKT eszközök használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        motivációs levél

         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Anikó Márta intézményvezető nyújt, a 30/368-1877 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Dunaalmási Csokonai Általános Iskola címére történő megküldésével (2545 Dunaalmás, Csokonai utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01517-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: matematika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Dunaalmási Csokonai Általános Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01517-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: matematika tanár.

vagy

        Elektronikus úton Horváth Anikó Márta intézményvezető részére a csokonaiiskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a robert.sandor@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01517-1/2018

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre