Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

megyei jogú városi főépítész


  • A hirdetés 616 napja lejárt

Vas Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
--> Főépítészi Iroda

megyei jogú városi főépítész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 20/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti- Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról, működési rendjéről szóló 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993. (XII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012.(IV.5) önkormányzati rendelet, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

        A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 4.§ (4) bekezdése valamint a 12.§ (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.

        Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező)

        nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,

        Kiváló szintű nagyfokú terhelhetőség,

        Kiváló szintű kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti

        a főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél

        legalább 8 éves szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Humánpolitikai Iroda vezetője nyújt, a 06-94/520-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1173/2017. , valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1173/2017., valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.

        Személyesen: Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Humánpolitikai Iroda, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. 606-608.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról SZMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A jegyző a pályázókat személyesen meghallgathatja. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. Az elbírálás további részletét a www.szombathely.hu oldalon található felhívás tartalmazza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) - 2017. április 13.

        Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája - 2017. április 13.

        Magyar Építész Kamara honlapja (www.mek.hu) - 2017. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. május 15. 16,00 óra, amely a postai illetve a személyes beérkezésre is irányadó. A pályázati felhívás teljeskörű, pontos tartalma a www.szombathely.hu honlapon érhető el, a pályázat benyújtásakor kérjük szíveskedjenek elsődlegesen a honlapon szereplő felhívást figyelembe venni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre