Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

mezőőr


  • A hirdetés 1112 napja lejárt

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bojt Község Önkormányata

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Bojt község közigazgatási területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.évi CXX. Törvényben; valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint.Bojt község külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Szakmunkásképző intézet,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         egészségügyi alkalmasság

§         határozott megjelenés

§         megfelelő állóképesség és erőnlét

§         az 1997. évi CLIX. törvény 22. §.(1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja.

§         helyismeret, helyben lakás vagy közeli lakóhely

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Mezőőri, rendészeti vizsga megléte, fegyvertartási engedély sörétes puskára

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget, szakképezettséget igazoló okiratok másolata

§         egészségügyi alkalmasság igazolása,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri,

§         szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Mária polgármester nyújt, a 06-54-701-525 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4114 Bojt, Ady Endre utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2925/2015 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4114 Bojt, Ady Endre utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2925/2015, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

§         Személyesen: Vass Mária polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4114 Bojt, Ady Endre utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bojt.hu - 2015. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.08.