Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Minőségirányítási igazgató


  • A hirdetés 613 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Klinikai Központ, Minőségirányítási Igazgatóság

Minőségirányítási igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1-5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, Rákóczi Pécs, út 2 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Klinikai Központ képviselőjeként gondoskodik a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok kialakításáról, fenntartásáról és fejlesztéséről, - részt vesz a minőségirányítási képzéseken és továbbképzéseken, - közvetlenül irányítja a Minőségirányítási Igazgatóság munkatársainak tevékenységét, biztosítja és ellenőrzi, hogy a minőségirányítási rendszerben meghatározott előírások szerint járjanak el, - megszervezi a minőségirányítási rendszer kialakítását megalapozó és eredményes működtetését elősegítő elméleti és gyakorlati ismeretek oktatását, - betartatja és érvényesíti a minőségirányítási rendszer szabvány-előírásait az egységek vezetőin és az egységek minőségirányítási felelősein keresztül, - részt vesz a minőségirányítási folyamatleírások, eljárásrendek, utasítások és bizonylatok meghatározásában, melyek a szabványkövetelményeknek (MSZ EN ISO 9001: 2009, Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) megfelelő tevékenységekhez szükségesek, - kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszer vonatkozásában (rendszerépítés, tanúsítás és auditálás), - szakmailag támogatja a minőségirányítási rendszer fejlesztését, a betegellátás és a háttérszolgáltatások (támogató és kisegítő folyamatok) területén, - részt vesz a Klinikai Központ vezetése által elrendelt ellenőrzésekben a minőségügyi szempontok érvényesítése érdekében, - részt vesz a Klinikai Központ egységeiben a belső auditok tervezésében, szervezésében, értékelésében és visszacsatolásában, - megszervezi a minőségirányítási rendszer kötelező időszakos vezetőségi átvizsgálását és a részletes beszámoló elkészítését, - rendszeresen felülvizsgálja a Klinikai Központ vezetőivel a minőségpolitikát és értékeli a kitűzött minőségcélok megvalósulását, - javaslatokat tesz a rendszeresen végzett adatelemzések értékelése alapján a minőségügyi fejlesztésekre (adatelemzések: betegelégedettség, dolgozói elégedettség, beszállítók elégedettsége, szakmai-és menedzseri indikátorok stb.), - rendszeresen beszámol a Klinikai Központ Tanácsának ülésein a minőségirányítási rendszer működéséről és minőségfejlesztési javaslatokat tesz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvostudományi egyetemi végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés ,

        középfokú C típusú nyelvvizsga angol, vagy német nyelvből

        a pályázati kiírást megelőző 10 éven belül legalább 5 év szakorvosi gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        minőségirányítási rendszermenedzsment szakképesítés vagy minőségügyi auditori szakképesítés

        minőségirányítás területén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivétel: ha a pályázó a PTE alkalmazottja); – végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata; – szakmai program, vezetői elképzelések; – nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez (harmadik személlyel közléséhez); – összeférhetetlenségi nyilatkozat;

        – nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9700 , valamint a beosztás megnevezését: Minőségirányítási igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9700, valamint a munkakör megnevezését: Minőségirányítási igazgató.

        Elektronikus úton Dr. Sebestyén Andor, főigazgató részére a kk.hr@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre