Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Minőségirányítási vezető


  • A hirdetés 375 napja lejárt

Felső-Szabolcsi Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felső-Szabolcsi Kórház
-->
Minőségirányítási vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény minőségirányítási rendszerének működtetése, kontrollja, és folyamatos fejlesztése, minőségügyi felelősök, belső auditorok vezetői és szakmai felügyelete. Gondoskodik a minőségirányítási kézikönyv összeállításáról, karbantartásáról, elosztásáról, közreműködik a minőségpolitika kialakításában, és a minőségcélok megfogalmazásában. Gondoskodik a minőségirányítási rendszer előíró dokumentumainak, eljárásainak kidolgozásáról, és ellenőrzi azok hatékony megvalósítását. Gondoskodik a minőségirányítási dokumentumok nyilvántartásáról, az érdekeltekhez való eljuttatásáról, a hatályát vesztett példányok visszavonásáról, az érvénytelen tőpéldányok archiválásáról. Gondoskodik arról, hogy az összes munkavállaló rendszeresen megfelelő tájékoztatást kapjon a minőségirányítás területén, általános minőségügyi oktatásban részesíti az új belépőket vagy hosszabb távollétről visszatérőket. Gondoskodik a belső auditok tervezéséről, megszervezéséről, végrehajtásáról. Kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. Feladatkörében gondoskodik az érvényes jogszabályok és belső szabályzatok vonatkozó előírásainak végrehajtásáról, ellenőrzi betartását és indokolt esetben szükség szerint intézkedik. Részt vesz a külső tanúsító auditok lefolytatásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szakirányú képesítés,

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        egészségügyi területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogszabályi előírások ismerete

        Pontos és precíz munkavégzés, megbízhatóság

        Kiváló kommunikációs készség, jó szervezőkészség

        Önálló munkavégzés, proaktivitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakmai terv a minőségirányítási terület vezetésére vonatkozóan, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36-45/502-120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Minőségirányítási vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2017, valamint a munkakör megnevezését: Minőségirányítási vezető.

        Elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.21.