Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

műszaki és ellátási ügyintéző


  • A hirdetés 1200 napja lejárt

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
--> Pénzügyi Főosztály- Üzemeltetési Osztály

műszaki és ellátási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2. számú melléklet II/2. pont gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

- Műszaki, költözési, szervezési, koordinálási feladatokat lát el, ezzel összefüggésben árajánlatokat kér be, a szolgáltatókkal kapcsolatot tart, a végrehajtást figyelemmel kíséri. - A takarékos működtetés érdekében figyelemmel kíséri a hivatal vagyonkezelésében lévő épületeinek, építményeinek és berendezéseinek állapotát, üzemben tartására, állagmegóvására, javítására, ill. karbantartásra- szükség szerinti- helyszíni szemlét követően javaslatot tesz. - A jóváhagyott felújítási, karbantartási, javítási feladatokra- a belső szabályzatban rögzítettek szerint: árajánlatokat szerez be; az árajánlatok összehasonlítása alapján a nyertes fél részére a megrendelést, szerződést aláírásra előkészíti; a pályázókat a döntésről kiértesíti; a munkálatokat felügyeli, ellenőrzi; a dokumentációk vezetését felügyeli. - Kiadmányozásra előkészíti a munkaköréhez tartozó iratokat, gondoskodik azok postázásáról és irattárba helyezéséről, selejtezési idejének megjelöléséről figyelemmel az Iratkezelési szabályzatban foglaltakra.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Kormányhivatal és annak szakigazgatási szervei, valamint a járási hivatalok és azok szakigazgatási szervei, kirendeltségeik üzemeltetési, működtetési, felújítási feladatainak szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal személyügyi szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, közgazdasági, műszaki, gazdálkodási szakképzettség, vagy pénzügyi, számviteli szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         6 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - a 45/2012.(III.20.) korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

§         - iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

§         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

§         - vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

§         - nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tokai Attila- Üzemeltetési Osztályvezető nyújt, a 34/515-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEB/12/406-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki és ellátási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos L. u 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEB/12/406-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: műszaki és ellátási ügyintéző.

§         Személyesen: Tóth Gábor- Humánpolitikai Főosztályvezető, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztály vezetője, valamint a Humánpolitikai Főosztály vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kemkh.hu honlap - 2015. február 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.24.