Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

műszaki és üzemeltetési osztályvezető


  • A hirdetés 847 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Üzemeltetési Igazgatóság
--> Műszaki és Üzemeltetési Osztályára

műszaki és üzemeltetési osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályvezető feladata az Építész Csoport, a Gondnokság és az Üzemeltetési Csoport munkájának szervezése, irányítása, felügyelete. Részvétel a tevékenységi területhez tartozó pályáztatások előkészítésében, lebonyolításában. A munkáltató által kezdeményezett beruházások, felújítások irányítása. Az intézmény kezelésében lévő épületek, berendezések energia- és közüzemi hálózatának biztonságos és gazdaságos üzemeltetési feltételeinek biztosítása, ellenőrzése, felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Felsőfokú műszaki végzettség,

§         beruházás, kivitelezés, üzemeltetés terén szerzett - legalább 2 év feletti szakmai tapasztalat,

§         A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a vezető beosztás ellátására megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az osztályvezetőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Költségvetési szervnél és beruházási projektek megvalósítása terén szerzett gyakorlat.

§         Vezetői tapasztalat.

§         Energetikai ismeretek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Zoltán üzemeltetési igazgató nyújt, a 46/565-371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1410/2015. , valamint a beosztás megnevezését: műszaki és üzemeltetési osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1410/2015., valamint a munkakör megnevezését: műszaki és üzemeltetési osztályvezető.

vagy

§         Személyesen: Szabó Andrea igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály. A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2015. december 28.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája az utolsó 5 év vonatkozásában, ad) publikációk, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, ae) a legfontosabb oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt az utolsó 5 évben, ag) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, ah) legalább 3 irányított személy felsorolása, akik sikeres pályát futottak be; b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Egyes magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az (1) bekezdés ac), ad), ae), af), ah) pontjaihoz igényeltek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minősülnek formai hibának. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánerőforrás Osztályára (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.29.