www.topjob.hu

műszaki főelőadó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 175 napja lett aktiválva

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

műszaki főelőadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.01-2021.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

o Építési, elhelyezési, ingatlan gazdálkodási szakterület: • ingatlanok felújításával kapcsolatos teendők, igényfelmérés, előzetes tervek, költségkalkuláció • közbeszerzési eljárások előkészítésben és lebonyolításában történő részvétel • szükség esetén külső vállalkozóval történő szerződéskötést megelőző műszaki tartalmak előkészítése • ingatlanok bérbeadásával, bérbevételével kapcsolatos szakmai előterjesztések előkészítése • a külső szervekkel, szolgáltatókkal a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok koordinálása o Környezetvédelmi szakterület: • veszélyes hulladékokkal, káros anyag kibocsátással kapcsolatos feladatok • adminisztratív teendők (veszélyes anyag bejelentés, környezetvédelmi bejelentések, nyilvántartások)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásánál a munkáltatóval történt megállapodás rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, műszaki végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/243/2018. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki főelőadó.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11000-101/243/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki főelőadó.

        Elektronikus úton human@komarom.police.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: Nahalkóné Varga Anita r. alezredes Humánigazgatási Szolgálat vezetője, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.police.hu - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Érdeklődni lehet: • szakmai kérdésekben: Németh Árpádnál, a Műszaki Osztály vezetőjénél (tel.: 06/34/517-777/22-66-os mellék) • személyzeti kérdésekben: Solymos Mónika kiemelt főelőadónál (tel: 06/34/517-777/24-24-es mellék)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre