www.topjob.hu

műszaki ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Nagymányoki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagymányoki Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pont Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok, közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban , a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó közlekedési, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi, földművelésügyi, állat-, és növényegészségügyi igazgatási feladatok ellátása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, önkormányzati tervezés feladatai

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagymányok Város Önkormányzata Jegyzőjének a Nagymányoki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2017.(II.15.) jegyzői utasítása, valamint Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének Nagymányoki Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 4/2017. (II.20. önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Technikum, felsőfokú vagy középfokú műszaki végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, építész-, építőmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség,

        műszaki terület - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és véleményező megismerhetik, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Klausz Judit jegyző nyújt, a 74-558-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymányoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1205/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymányoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1205/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagymányok város honlapja - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagymanyok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.09.