Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

műszaki ügyintéző


  • A hirdetés 1194 napja lejárt

Faddi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Faddi Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok. (Korm. rendelet 1. melléklet I/19. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartása, statisztikai adatszolgáltatás. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény által meghatároztt feladatok végrehajtása. Közreműködés a beszerzéseket, közbeszerzéseket szabályozó előírások alapján szükséges feladatok elvégzésében. Felelős a pályázati felhívások szakszerűségéért, a nyilvántartási, aktualizálási, adminisztrációs feladatok elvégzéséért. Felelős a feladatihoz kapcsolodó rendeletek előkészítéséért és felülvizsgálatáért, a település kiemelt jellegű beruházásai során az előkészítési, megvalósítási, utánkövetési feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Faddi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, középfokú szakképesítés,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

§         A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján: 1. melléklet I/19. pont I-II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási alapvizsga, vagy szakvizsga

§         helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§         Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.III.20. Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképesírést tanusító okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkeresést igazoló dokumentum. Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczig Gáborné nyújt, a 06-74-447-998 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa Gy. utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2677/2014. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Faddi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7133 Fadd, Dózsa György utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2677/2014., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kivül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítás jogát.,

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Fadd Nagyközség honlapja - 2014. december 22.

§         Helyben szokásos módon - 2014. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fadd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.23.