Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató


  • A hirdetés 917 napja lejárt

Községi Önkormányzat - Rákócziújfalu

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Községi Könyvtár(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)
-->
Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.február 1-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember II. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi, ellátja és ellenőrzi az IKSZT-hez tartozó feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a 150/1992. (XI.20.) korm rendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

§         kiemelkedő közművelődési tevékenység

§         legalább öt éves szakmai gyakorlat

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz( a pályázó pontos személyi és eddigi munkahelyei ill. munkakörei napra pontos adataival)

§         a megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő feljesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy a pályáztati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp János polgármester nyújt, a 56/444-054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Rákócziújfalu címére történő megküldésével (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2015(XI.30.) , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Rákócziújfalu címére történő megküldésével (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2015(XI.30.), valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Rákócziújfalu Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Rákócziújfalu Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakocziujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre