Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató


  • A hirdetés 867 napja lejárt

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
-->
Máriapócs Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.05.01-től 2021. 04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - intézményvezetés; - könyvtárosi feladatok ellátása; - a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; - felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;- pályázatok elkészítése, benyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség. A felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges,

§         a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyútó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G.§ (3)bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

§         büntetlen előélet és nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         könyvtárban és közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

§         végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,

§         szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot,

§         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

§         nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes aadatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Bertalan polgármester nyújt, a 06-42-554-501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2013 , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2013, valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgató.

§         Személyesen: Papp Bertalan polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.mariapocs.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...