Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

művelődésszervező, illetve könyvtáros


  • A hirdetés 819 napja lejárt

Gyönk Város Polgármesteri Hivatala

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyönki Művelődési Ház és Könyvtár
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7064 Gyönk, Ady E. utca 548.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi, illetve művelődés-szervezési feladatok ellátása, továbbá az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató a könyvtárosi, illetve művelődés-szervezői feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992 (XI.20) korm.r. és 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet szerinti képesítés.,

§         Legalább 2 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - - Megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzetts

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, a vezetői megbízás alapjául szolgáló közalkalmazotti munkakörhöz szükséges végzettség melletti főiskolai/egyetemi szintű könyvtáros és népművelői, vagy művelődésszervezői, vagy szakirányú andragógus végzettség és szakképzettség,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Közművelődési területen szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzés

§         az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

§         képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata

§         az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi

§         A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata

§         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatására vonatkozó nyilatkozat

§         Nyilatkozat a zárt / nyilvános képviselő-testületi ülésen való tárgyalásra vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gyönk Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Ady E utca 562. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1265/2016 , valamint a beosztás megnevezését: művelődésszervező, illetve könyvtáros . §         Postai úton, a pályázatnak a Gyönk Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Ady Endre út 562. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1265/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező, illetve könyvtáros .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kjt. és vonatkozó végrehajtási rendeletei szerinti rendben. A vezetői megbízásról Gyönk Város Képviselő-testülete dönt. A képviselőtestület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gyönk Város hirdetőtáblája - 2016. február 10.

§         Gyönk Város honlapja - 2016. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyonk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.11.