www.topjob.hu

művelődésszervező


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 145 napja lett aktiválva

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollét idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Sport utca 32/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közművelődési feladatok ellátása, rendezvényszervezés, közösségfejlesztés, hazai és uniós pályázatok írása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser vagy andragógus (művelődésszervező szakirány),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,

        Jó szintű szervezőkészség, kreativitás, nyitottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

        nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot

        nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Csaba igazgató nyújt, a 06-48/521-053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Sport utca 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U.5/U505/2/1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Sport utca 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U.5/U505/2/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.

        Személyesen: Csorba Csaba igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Sport utca 32/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az igazgató dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajó Televízió - 2018. július 16.

        www.spmsk.hu - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Eredményes pályázat esetén a határozott idejű kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.spmsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre