Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Művészettörténet Tanszék Tanszékvezető


  • A hirdetés 182 napja lejárt

Magyar Képzőművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
--> Művészettörténet Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a. képviseli a tanszéket az egyetemi testületek és vezetők előtt, továbbá szakmai kérdésekben az Egyetemen kívül; b. véleményt nyilvánít, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet a tanszéket érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben; c. ellátja a tanszéki értekezlet elnöki teendőit, gondoskodik ezek döntései előkészítéséről, határozatai végrehajtásáról, gondoskodik továbbá az Egyetem testületei határozatainak végrehajtásáról; d. megszervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék képzési, tudományos és művészeti kutató és más tevékenységét; e. dönt a tanszék ügyrendjében vagy egyéb egyetemi szabályzatokban meghatározott képzési és tudományos kutatómunkájával kapcsolatos kérdésekben; f. a tanszék költségvetése és a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései alapján dönt a pénzügyi keretek felhasználásáról; g. irányítja, ellenőrzi és minősíti a tanszék oktatóit, kutatóit, más alkalmazottait; h. gondoskodik a tanszék működéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításáról; i. gondoskodik a megbízott óraadók felkéréséről és a szerződéskötésük előkészítéséről, teljesítésük igazolásáról; j. támogatást nyújt a tanszék oktatóinak, kutatóinak, (doktoranduszainak) szakmai fejlődéséhez, gondoskodik a dolgozók megfelelő munkakörülményeiről; k. gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről; l. a szabályzatban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal; m. a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék bevételszerző tevékenységét; n. a rektor által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden oktató, kutató és tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a rektort kinevezési munkáltatói jogköre gyakorlásában; o. a kancellár által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden nem oktató, nem kutató és nem tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a kancellárt kinevezési munkáltatói jogköre gyakorlásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        szakirányú, bölcsészettudományok területéről szerzett egyetemi végzettség;

        doktori fokozat (PhD vagy DLA);

        a pályázó szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján legyen alkalmas a Művészettörténet Tanszék oktatási, szakmai/tudományos, gazdálkodási, pályázati és adminisztratív tevékenységének tanszéki szintű koordinálására, irányítására, szervezésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére, az azokban való aktív közreműködésre, a tanszék adminisztratív minőségbiztosítást elősegítő irányítására;a pályázó legyen képes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezésére, építésére, ápolására

        A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

        a képzőművészet oktatás terén szerzett felsőoktatási tapasztalat (legalább négy év);

        büntetlen előélet és cselekvőképesség;

        képes az Egyetem pályázati tevékenységeiben aktívan részt venni, illetve bevonni a tanszék oktatóit az intézmény ezen feladatkörébe;

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        idegen nyelv ismeret

        tapasztalat diploma-projektek és szakdolgozatok témavezetése terén alapszak és mesterszak szintjén;

        vezetői tapasztalat,

        tapasztalat egyetemi szintű testületekben, szervezetekben és bizottságokban végzett munka terén.

        tapasztalat felsőoktatási szak akkreditációjával, szaklétesítéssel és szakindítással kapcsolatban;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást , nyelvismeretet igazoló irat másolat

        Az Egyetemmel közszolgálati jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Az eddigi vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása

        Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása

        A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai, vezetői koncepció

        Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.

        Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs jegyzék

        Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart

        Részletes szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Norbert nyújt, a +36 1 666-2529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2017.07.04.-3 , valamint a beosztás megnevezését: Művészettörténet Tanszék Tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2017.07.04.-3, valamint a munkakör megnevezését: Művészettörténet Tanszék Tanszékvezető.

        Elektronikus úton Székely Norbert részére a szekely.norbert@mke.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a rektor által felkért bíráló bizottság formai és tartalmi szempontból értékeli. A tanszékvezetői pályázatokat az érintett Művészettörténet Tanszék tanszéki értekezlete is véleményezi és rangsorolja, melynek eredményét a szenátusi előterjesztés részeként ismertetni kell. Az Nftv. 37. §. (5) bekezdés értelmében a magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Döntését megküldi a rektornak. A rektor a szenátus véleményének

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mke.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Budapest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.12.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest