Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

múzeumi könyvtáros


  • A hirdetés 1131 napja lejárt

Munkácsy Mihály Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Munkácsy Mihály Múzeum

múzeumi könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum könyvtárának kezelése, leltározás, nyilvántartás, kutatói szolgálat ellátása. Ezen kívül bekapcsolódás kiállítások rendezésébe, tudományos kutató és feldolgozó munka, szakmai publikációk készítése, részvétel az intézmény közművelődési tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség és szakképzettség (könyvtár szakon),

§         a Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

§         az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv. 94. §-ának,

§         felhasználói szintű számítógép ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§         arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hankó Györgyné nyújt, a 06-66-323-377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MMM/232/2015. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi könyvtáros. §         Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MMM/232/2015., valamint a munkakör megnevezését: múzeumi könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.munkacsy.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóságán, a 06-66-323-377-es telefonszámon kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.munkacsy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.28.
Iratkozzon fel állásértesítőre