Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

múzeumigazgató


  • A hirdetés 749 napja lejárt

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum
-->
múzeumigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.01 napjától 2022.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeumi feladatok ellátása körében feladata különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a megyei hatókörű városi múzeumok részére meghatározott feladatok ellátásának irányítása, a múzeumban folyó szakmai tevékenység feltételeinek biztosítása. Felelős a múzeum szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért; A múzeumigazgató a múzeumi feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

        nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        tizennyolcadik életévét betöltötte

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával)

        a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése

        vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD,

        korszerű intézmény menedzsment területén szerzett tapasztalat

        egy további idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza és tudományos-szakmai publikációs jegyzéke

        a szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja

        a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok egyszerű másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését a megbízást követő két éven belül, vagy ha már a tanfolyamot elvégezte, annak okirattal történő igazolása (ez alól mentesül, amennyiben jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Trunkos Krisztina nyújt, a +3646/512-700/2769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316857/2016 , valamint a beosztás megnevezését: múzeumigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316857/2016, valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

        Személyesen: Bőkéné Pálinkás Erzsébet Polgármesteri Kabinet +3646/512-700/1110, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, a pályázatokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményezi. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter egyetértése szükséges; A mú

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Miskolc város honlapja www.miskolc.hu

        www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársaknál kérhető; A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu és a www.hermuz.hu oldalon olvasható; A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre