Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

nappali ellátás vezető


  • A hirdetés 180 napja lejárt

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
--> Idősek Klubja III.

nappali ellátás vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. október 2-től 2022.szeptember 30-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kodály út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratában meghatározott szakfeladat ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az Idősek Klubja II-III. szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.1. pontja szerinti felsőfokú képesítés. ,

        Szociális, vagy egészségügyi ellátás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza, képesítést igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy 1.) a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 2.) nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koller Jutka igazgató nyújt, a 93/ 312-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-7/2017. , valamint a beosztás megnevezését: nappali ellátás vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-7/2017., valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető .

        Személyesen: , Zala megye, 8800 Nagykanizsa , Teleki utca 19/B. Idősek Otthona adminisztrációs irodában .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú bizottság a pályázók személyes meghallgatásával véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ) - 2017. július 18.

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2017. július 20.

        Surd-Zalakomár Község honlapja (www.surd.hu, www.zalakomar.hu) - 2017. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre