www.topjob.hu

német nemzetiségi óvodapedagógus


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 253.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kétnyelvű német nemzetiségi nevelés - oktatás és minden olyan feladat, amit a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Lángi Nikoletta nyújt, a 0674431923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KA/431/2018 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 253. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KA/431/2018, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

        Személyesen: Somogyiné Lángi Nikoletta, Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi utca 285. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatását követően döntéshozatal az állást betöltő személyéről. A pályázat eredményéről minden pályázó levélben értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre