www.topjob.hu

német vagy német-angol nyelvtanár, vagy német-bármely szakos középiskolai tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma

német vagy német-angol nyelvtanár, vagy német-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv tanítása, érettségire és szakmai vizsgára történő felkészítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, nyelvtanár esetében főiskola, német, vagy német-angol nyelvtanári, vagy német bármely szakos középiskolai tanári végzettség ,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, a nyelvtanári végzettségnél előnyt jelent az egyetemi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével/év,hó,nap)

        végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Tamás igazgató nyújt, a 06-94-500-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/537/2018 , valamint a munkakör megnevezését: német vagy német-angol nyelvtanár, vagy német-bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/537/2018, valamint a munkakör megnevezését: német vagy német-angol nyelvtanár, vagy német-bármely szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívásban rögzítetteken változtasson, indokolt esetben a pályázati eljárást visszavonja. A munkáltató tájékoztatja a pályázót, hogy a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 3 hónap próbaidő alkalmazásával

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/537/2018, valamint a munkakör megnevezését német vagy német-angol nyelvtanár vagy német-bármely szakos középiskolai tanár.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre