Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Népjóléti Szolgálat igazgató


  • A hirdetés 1260 napja lejárt

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat Celldömölk
-->
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.01.16.- 2020.01.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky S utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integrált, több telephelyen működő intézmény szociális- és gyermekjóléti alap- és szociális szakellátást (idősek ápoló gondozó otthoni és átmeneti ellátás) nyújtó szolgáltatásai zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az igazgató ellátja az intézmény általános képviseletét. Az igazgató gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel, irányítja, és szervezi az intézmény szakmai feladatait. Elkészíti és fenntartói jóváhagyásra felterjeszti az intézet belső szabályzatait és gondoskodik azok betartásáról, alakítja az intézmény programjait és arculatát, munkáltató jogokat gyakorol. gazdálkodásának szervezésvel, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében, vagy a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletében - továbbá belső pályázó esetén a korábban hatályos jogszabályokban - az intézményvezető részére előírt képesítés, szociális szakvizsga, ennek hiányában a magasabb vezetői megbízást követő két éven belül szociális szakvizsga letétele. Gyermekjólét, szociális, valamint egészségügy, közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat - 5 évet meghaladó szakmai tapasztalat.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség (megbízást megelőzően erről nyilatkozni kell.) A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki, kivéve áthelyezés vagy belső pályázat esetén. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázat elbírálásánál előnyt jelent integrált intézményben szerzett magasabb vezetői gyakorlat. Szociális alap-és szakvizsga, több diploma (különböző szakirányok) Helyben szerzett szakmai tapasztalat.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű Vezetői készség. Kreativitás. Problémamegoldás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz. Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzelések. Költségtakarékos működtetésére vonatkozó program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról hogy zárt ülést kér-e a bíráló testülettől.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Falusiné Magyar Csilla nyújt, a 0695-777-816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/4839/1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Népjóléti Szolgálat igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/4839/1/2014, valamint a munkakör megnevezését: Népjóléti Szolgálat igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Celldömölk város honlapja - 2014. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati határidő lejártát követő véleményezési eljárás után a Kemenesaljai Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa dönt a kinevezésről. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenek minősítse.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.05.