www.topjob.hu

Oktatási dékánhelyettes


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 184 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar

Oktatási dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ÁOK graduális képzéseinek irányítása, a kurrikulum karbantartása, fejlesztése, az ÁOK Tanulmányi Hivatal, valamint az oktatásszervezéssel kapcsolatos bizottságok és testületek munkájának felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,

        PhD

        Angol nyelven előadói és vitakészség

        Legalább 10 éves oktatói gyakorlat

        Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A PTE SzMSz 86. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

        A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot, melynek tartalmilag meg kell egyezni az önbevallásos alapon elkészített pályázatban foglaltakkal. Az impakt faktorok, közlemények típusai és citációk megítélésében az MTMT szabályai a meghatározók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivéve, ha PTE közalkalmazott)

        végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13991 , valamint a beosztás megnevezését: Oktatási dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13991, valamint a munkakör megnevezését: Oktatási dékánhelyettes.

és

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre