www.topjob.hu

oktatási dolgozó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 323 napja lett aktiválva

Szerencsi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma - Tokaj

oktatási dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztrációs feladatok segítése, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ,ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok, egyéni és csoportos gyermekkíséret , szabadidős tevékenységek szervezése levezetésével kapcsolatos tevékenységek elvégzése területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

        felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP

        pedagógiai és családsegítő munkatárs végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs; gépírás, helyesírás és fogalmazás; pontosság; csapatmunka; megbízhatóság; ,

        kommunikációs, kapcsolatteremtő, szervezőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Elnyerés esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Tóth Erika nyújt, a 06-47-352-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3910 Szerencsi Szc Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/036-28/H/2017. , valamint a munkakör megnevezését: oktatási dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/036-28/H/2017., valamint a munkakör megnevezését: oktatási dolgozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján az igazgatótanács dönt az interjúra behívottak személyéről; az állásinterjún részt vesznek az iskolavezetés tagjai; a döntést az erőterjesztés alapján az igazgatótanács hozza; a pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követő 8 napon belül tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tfg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.