Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

oktatási igazgató


  • A hirdetés 563 napja lejárt

Debreceni Egyetem Kancellárja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Oktatási Igazgatóságra
-->
oktatási igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 01 - 2022. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja és lebonyolítja az intézményi és a szakakkreditációs, továbbá a regisztrációs eljárásokat. Irányítja a képzési rendszer, az egyetemi szakstruktúra kialakítását minden képzési szinten, és kezdeményezi a képzési programok folyamatos korszerűsítését. Koordinálja az egyetemi felvételi rendszer és az eljárási rendek meghatározását. Felelős az oktatással és az oktatásszervezéssel, a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos általános eljárások kidolgozásáért, megszervezéséért, tanulmányi és vizsgaügyekben a jogorvoslati és a méltányossági eljárások lefolytatásáért, a hallgatói fegyelmi ügyekben a felülvizsgálati kérelmek elbírálásáért. Összeállítja a tanévek időbeosztását, megtervezi a diplomaosztók rendjét, összeállítja a felvételihez, a képzésekhez kapcsolódó statisztikákat, előkészíti az oktatási és felvételi témákban a média tájékoztatásának anyagát. Koordinálja az egyetemen folytatott felnőttképzések engedélyezési eljárásait, támogatja és tanácsadással segíti az egyetem különböző egységeinek felnőttképzési tevékenységét. Segíti az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága, az Oktatási Dékánhelyettesi Kabinet, a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága munkáját. Ellátja az egyetem köznevelési intézményeinek és a DE Bölcsőde törvényességi és működési felügyeletét. Feladat- és hatáskörét a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        felsőoktatási intézményben szerzett, minimum 5 év vezetői, igazgatási gyakorlat

        oktatásszervezésben, köznevelési intézmények működtetésében, fenntartásában szerzett, minimum 3 év vezetői gyakorlat

        vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő-szakértői munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú pénzügyi végzettség

        pedagógus vagy közigazgatási szakvizsga

        költségvetési szerv működtetésében, irányításában szerzett tapasztalat

        uniós projektek megvalósításában szerzett projektmenedzsmenti tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, hazai és nemzetközi tudományos , illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait (belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök-főigazgató végezheti)

        szakmai önéletrajz

        az Igazgatóság működésére, tevékenységére vonatkozó programját, az Igazgatóság vezetésével kapcsolatos terveit, elképzeléseit

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        a pályázatot 2 példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével ( 4002 Debrecen Pf: 400. Kancellária, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/781/2017. , valamint a beosztás megnevezését: oktatási igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellárja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/781/2017., valamint a munkakör megnevezését: oktatási igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu, https://kozigallas.gov.hu - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre