Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

oktatási rektorhelyettes


  • A hirdetés 973 napja lejárt

A Nyugat-magyarországi Egyetem rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nyugat-magyarországi Egyetem
-->
oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1-2017. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rektorhelyettes feladata a rektor munkájának elősegítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása a NymE Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján, így többek között: - aktív közreműködés az intézményfejlesztési feladatok ellátásában, - a képzési, oktatási-nevelési feladatok intézményi szintű koordinálása, - az egyetem képzési, fejlesztési koncepcióinak előkészítése, véleményezése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása. A rektorhelyettes részletes feladatait a Rektorhelyettesek Ügyrendje tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet,

§         egyetemi/főiskolai tanári, vagy egyetemi docensi munkaköri cím,

§         az egyetem által oktatott és művelt tudományterületnek megfelelő egyetemi szintű végzettség és szakképzettség,

§         legalább 10 éves felsőoktatási szakmai tapasztalat,

§         egy világnyelvből államilag elismert legalább középfokú, C-típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői tapasztalat,

§         egy világnyelv tárgyalóképes, vitaszintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell:

§         a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, további jogviszonyait, azok időtartamát,

§         eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,

§         eddigi vezetői tevékenységét, annak eredményeit,

§         szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,

§         hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,

§         a rektorhelyettesi megbízás betöltésével kapcsolatos programot, az oktatási terület fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.

§         A pályázathoz mellékelni kell:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

§         tudományos publikációk jegyzékét,

§         egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységek jegyzékét (egyéb cikkek, előadások stb.),

§         az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

§         A pályázatot írásban, két példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Merényi Mária főtitkár nyújt, a 99 518-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem rektora címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH-2 , valamint a beosztás megnevezését: oktatási rektorhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a A Nyugat-magyarországi Egyetem rektora címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH-2, valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyme.hu - 2016. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre