Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

oktatási rektorhelyettes


  • A hirdetés 710 napja lejárt

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
-->
oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 03. 01. - 2020. 02. 29.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja az intézményfejlesztési terv akadémiai programjának végrehajtását, az intézmény képzési stratégiáját, akkreditációs folyamatait és a felvételi eljárásokat. Az oktatási és képzési vertikum munkaerő-piaci megfelelésének folyamatos szinkronizálása. Szakmailag irányítja a képzési folyamatokat koordináló szervezeti egységek tevékenységét. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a rektor vagy az egyetemi szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A Nyíregyházi Egyetemen egyetemi/főiskolai tanári munkakör ellátására szóló kinevezés, vagy a megbízással egyidejű fenti közalkalmazotti munkakörök valamelyikébe történő kinevezés.

        Legalább egy világnyelv szaknyelven is előadóképes ismerete.

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

        Több éves felsőoktatásban szerzett vezetői gyakorlat.

        Büntetlen előélet.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása.

        A pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra, eddigi szakmai és vezetői munkájának részletes leírása.

        A rektorhelyettesi megbízás betöltésével kapcsolatos vezetői program.

        A pályázó szakmai önéletrajza, publikációs tevékenységének ismertetése.

        Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok másolata, külső pályázó esetén az okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a Nyíregyházi Egyetem hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, vagy megszüntetésre kerülnek a pályázat elnyerése esetén.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megbízás kiadása előtt – eleget tesz

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

        A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban a Nyíregyházi Egyetem rektorának címezve kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva nyújt, a +36/599-400/2029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/3-1/2017. , valamint a beosztás megnevezését: oktatási rektorhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/3-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az 1992. évi XXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A. § (6) bekezdése szerint a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg. A benyújtott pályázatokat a Szenátus rangsorolja. Döntését megküldi a rektornak, aki a Szenátus előzetes véleményének mérlegelésével dönt a magasabb vezetői megbízás kiadásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre