Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

orvosszakértő


  • A hirdetés 1116 napja lejárt

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
--> Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

orvosszakértő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Erzsébet utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 31. pontja szerinti egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Társadalombiztosítási orvosszakértői munkavégzés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, orvosi egyetem,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árokné dr. Toma Krisztina nyújt, a 06-52/504-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBB/06/00844-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: orvosszakértő. §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBB/06/00844-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: orvosszakértő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A beérkező pályázatokat a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv vezetője bírálja el. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázatok akkor tekinthetők érvényesnek, ha a pályázati felhívásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelelnek. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesülnek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kormánytisztviselő felett a munkáltatói jogkört a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv igazgatója gyakorolja, azzal, hogy a szakigazgatási szerv kormánytisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.06.