www.topjob.hu

Osztályvezető ápoló


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Tolna Megyei Balassa János Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Balassa János Kórház
--> Traumatológiai Osztály

Osztályvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő betegellátás a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszer-tani útmutatók és munkarend alapján. Osztályvezető ápolói feladatok, szervezés, vezetés, koordinálás, irányítás, érté-kelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ ÁPOLÓ,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakmai végzettséget igazoló okirat/okiratok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Diplomás ápoló,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű  Magas szintű szakmai tudás, céltudatosság, pontosság, precizitás, megbízhatóság, igényesség, képes,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű  Magas szintű szakmai tudás, céltudatosság, pontosság, precizitás, megbízhatóság, igényesség, képes

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         személyes adatok  szakmai önéletrajz  motivációs levél  végzettséget igazoló okiratok - bizonyítványok, oklevelek  érvényes működési nyilvántartás igazolása  hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közlé-séhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janicska Zsoltné nyújt, a 74/501-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: : I/15/1-57/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: : I/15/1-57/2017, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető ápoló.

        Elektronikus úton Janicska Zsoltné részére a janicska.zsoltne@tmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Janicska Zsoltné, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.11.