Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Osztályvezető főorvos


  • A hirdetés 577 napja lejárt

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
--> Hospice-Palliatív Terápiás Osztály

Osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályvezető feladatát képezi a Hospice-Palliatív Terápiás osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete. Feladatait részletesen a fekvőbeteg ellátást felügyelő orvos-igazgató által készített munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, valamint a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján azon harmadik országbeli állampolgárok, akik három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultsággal rendelkeznek,

        palliatív jártasságú szakorvosi végzettség és akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés, vagy palliatív orvosi licence,

        a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg szakorvosi munkakörbe kinevezhető

        orvosi kamarai tagság,

        munkaköri egészségügyi alkalmasság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        onkológus szakorvosi képzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        MOK tagság igazolása,

        egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok), valamint akkreditált 80 órás palliatív továbbképzésről vagy palliatív orvosi licence végzettségről bizonyítvány másolata (külföldön szerzett felsőfokú képesítésről szóló bizonyítvány esetében az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által honosított okirat másolata),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2),(2c),(2d),(2e) rendelkezéseiben foglaltaknak,

        nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggően kezelhetik,

        állampolgárságot, illetve 3 hónapot meghaladó tartózkodásra való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JHIK/1533/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JHIK/1533/2017, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos.

        Személyesen: Kaszásné Szerepi Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, a szakmai vezetőtestület, illetve a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján az illetékes szakmai kollégium véleményezi. Sikertelen pályázat esetén, amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet honlapja - 2017. április 25.

        Debreceni Egyetem honlapja - 2017. április 25.

        Egészségügyi Közlöny - várhatóan - 2017. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kenezykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre