Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Osztályvezető


  • A hirdetés 902 napja lejárt

Jászkisér Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
--> Jogi és Hatósági Osztály

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági feladatkör 18. Törvényességi felügyeleti feladat

Ellátandó feladatok:

1. Elősegíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi felügyeleti, hatósági, pénzügyi-gazdálkodási feladatainak hatáskör gyakorlását, 2. Ellátja a képviselő testületi és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzését, 3. Véleményezi előzetesen az önkormányzat által kötendő szerződések törvényességét, 4. Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére, jogi képviseletet lát el a polgármester által meghatározott ügyekben 5. Ellátja a belső munkafolyamatok törvényességi ellenőrzést, 6. Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, 7. Részt vesz az igazgatásszervezési feladatokban, 8. Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó szabályzatokat és 9. Közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésének koordinálásában. 10. Előkészíti a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói által benyújtott pályázatok és a helyi önkormányzati ösztöndíj rész mértékéről szóló javaslatot, 11. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 12. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat 13. Előkészíti az 1993. évi III. tv., annak végrehajtási rendeletein, illetve a vonatkozó önkormányzati rendeleten alapuló döntéseket, 14. Egyedi ügyekben előkészíti a II. fokú elbírálás céljából a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottsági és képviselő testületi előterjesztéseket, 15. Gondoskodik a szociális bizottság jegyzőkönyvének vezetéséről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi és Hatósági feladatok


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Jogi és Hatósági Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogi vagy közszolgálati, államigazgatási szakképesítés,

§         Legalább 2 év közigazgatási vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormány Rendelet 1. sz. melléklete szerint

§         Erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti

§         Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

§         Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         Összeférhetetlenségi nyilatkozat a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §., illetve a 251.§. szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző nyújt, a 06-57/550-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4072/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4072/2015., valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

§         Elektronikus úton Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző részére a jegyzo@jaszkiser.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Elektronikus úton www.jaszkiser.hu oldalon keresztül.

§         Személyesen: Dr. Szombati Csaba Gábor jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre