Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

osztályvezető


  • A hirdetés 464 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Gazdasági Igazgatóság
--> Humángazdálkodási Osztályára

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.03.01-től 2022.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A humángazdálkodási osztályvezető feladata az Egyetem bér- és munkaügyi, létszám és humánpolitikai döntéseinek előkészítése és a döntések végrehajtása, a humánpolitikai , bér- és munkaügyi területhez tartozó folyamatok nyomon követése, elemzések készítése, koncepcionális döntések előkészítése, a gazdálkodási egységek vezetőivel történő bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos megállapodások előkészítése; az Egyetem humánpolitikai, bér- és munkaügyi ügyintézési és ügyviteli tevékenységének irányítása, a rektori és a kancellári munkáltatói döntések előkészítése; személyügyi nyilvántartás felügyelete, a feladat- és hatáskörébe tartozó belső szabályzatok gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt. felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Humán erőforrás menedzser szakirányon szerzett végzettség.

        Legalább 3 év vezetői tapasztalat humán erőforrás területen.

        A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a vezető beosztás ellátására megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a vezetőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2), vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

        A Miskolci Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/536-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/536-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Személyesen: Győrffyné Balla Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület II. emelet 210. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja, a nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Kancellárja nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2016. december 14.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) részletes szakmai önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem Kancellárjához címezve, postai úton, vagy Győrffyné Balla Ilona igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály. A/4. épület II. emelet 210. szoba. benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.