Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

osztályvezető


  • A hirdetés 712 napja lejárt

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
--> Gazdálkodási Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása, az osztály munkájának szakmai irányítása és ellenőrzése, valamint a személyes hatáskörbe utalt feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdálkodási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 4/2010. (I. 28.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § szerinti szakképzettség, szakképesítés, egyéb feltétel; jogi vagy közigazgatási szakvizsga (közigazgatási szakvizsga hiányában a Kttv. által előírt közigazgatási szakvizsga letétele a kinevezéstől számított két éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

        költségvetési szervnél szerzett öt éves igazolt vezetői tapasztalat; előzetesen beszerzett referencia; város helyi ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata; 90 napnál nem régebbi - eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt); önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint); a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit nyújt, a 06/52/563257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2016. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 290/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Személyesen: Koláné Dr. Markó Judit, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója - Polgármester egyetértésével - 2017. január 16. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadhajdú Hajdúböszörmény Hetilapja - 2016. december 16.

        www. hajduboszormeny.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázathoz csatolandó íratok továbbá: nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén - Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn; hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján - a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre