Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Osztályvezető


  • A hirdetés 571 napja lejárt

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Műszaki Főosztály, Létesítményüzemeltetési Osztály

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa vezetett osztály: - üzemelteti, karbantartja és működteti az Egyetem oktatási, kollégiumi, sportcélú és klinikai épületeit, illetve a nagyértékű tárgyi eszközeit (pl.: műszerek) és egyéb berendezéseit (épülettartozékok), részt vesz az Egyetem rövid- és középtávú fejlesztési-korszerűsítési terveinek kidolgozásában, - biztosítja, működteti a szállásszolgáltatásokat (kollégiumok, vendégszobák, szolgálati lakások, gondnoki lakások, üdülők), - éves karbantartási terv készítése és végrehajtása, - épületek és épületgépészeti karbantartások szervezése, - kötelező karbantartási szerződések előkészítése (versenyeztetés), követése, ellenőrzése, - részt vesz a beruházási terv, a felújítási ütemtervek összeállításában, adatokat szolgáltat a kapcsolódó számítások, dokumentumok elkészítéséhez, illetve a műszaki jellegű dokumentációk elkészítését, összeállítását szervezi, koordinálja, - közreműködik az oktatási és az egészségügyi tevékenységre vonatkozó pályázati és egyéb források megszerzésében és az elnyert források keretein belül részt vesz a megvalósításban,biztosítja a műszergazdálkodási feladatok területén a telepítések és működések műszaki feltételeinek kialakítását, - műszaki és szolgáltatási terv kidolgozása, az Egyetem által elfogadott stratégia végrehajtása, - üzemelteti a jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően az Egyetem repülőterét, biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltétel feltételek megfelelőségét, - tervezi, szervezi és irányítja az egészségügyi veszélyes hulladék kezelésével (gyűjtés, átmeneti tárolás, ártalmatlanításra történő átadás) kapcsolatos feladatokat, - ellátja az egyetemi telephelyek parkfenntartási és köztisztasági feladatait, a Botanikus Kert gondozását, - irányítja az Egyetem gondnoklási tevékenységét - irányítja az Egyetem Központi Karbantartó Műhelyének tevékenységét --közreműködik a műszergazdálkodási terv elkészítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, műszaki főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség,

        Egészségügyi üzemeltetői gyakorlat, műszergazdálkodási vezetői gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pécsi Tudományegyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • szakmai koncepció ismertetése • szakmai önéletrajz • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata (nyelvvizgsa bizonyítvány, referensi bizonyítvány)

        • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek • nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyon-nyilatkozati kötelezettségének határidőben eleget tesz • Nem PTE-s közalkalmazott pályázó esetén a kinevezéskor erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9836 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9836, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton Berkes György, műszaki szolgáltatási igazgató részére a kancellariaallas@pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre