www.topjob.hu

Osztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Humánpolitikai Igazgatóság, HR Fejlesztési Osztály

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) közreműködik az Egyetem rövid és középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, javaslatot ad a HR stratégia kidolgozásához, b) kialakítja és karbantartja az Egyetem humán erőforrás tevékenységének hatékony működtetéséhez szükséges folyamatokat, szabályozásokat és nyomtatványokat, figyelemmel kíséri az Igazgatóság tevékenységét érintő jogszabályi változásokat, c) koordinálja a Humánpolitikai Igazgatóságot érintő külső és belső ellenőrzésekből fakadó feladatokat, elkészíti az intézkedési terveket és követi azok megvalósulását, d) az Egyetem szervezeti egységei részére irányelveket fogalmaz meg a személyfejlesztés, a karrier- és teljesítménymenedzsment stratégia alapján, kialakítja és működteti a munkakör értékelési és ösztönzési-teljesítménymenedzsment rendszert, a toborzási, kiválasztási, karriermenedzsment rendszer működtetésében az Igazgatósághoz delegált feladatokat, e) meghatározza a HR kompetenciába tartozó feladatok szabályszerű ellátásához kapcsolódó kötelező képzések (külső, belső) körét,) menedzseli a Kancellárián belül a képzések szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos HR folyamatokat, f) vezetőtámogatást nyújt, segíti a munkáltatói jogkör gyakorlóit e jogkör gyakorlása körébe eső feladatok végrehajtásában, g) részt vesz a munkaügyi kapcsolatok működtetésében, Kollektív Szerződés előkészítésében, a KSZ érvényesülésének követésében, h) menedzseli a belső munkaerőpiacot, a külső-belső pályáztatási folyamatokat, . i) biztosítja az Igazgatóság tevékenységének nyilvánosságát, működteti az igazgatóság weboldalát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,,

        felsőfokú szakirányú (jogi képzési terület, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási képzések, gazdaságtudományi képzési terület, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, vagy gazdálkodási és menedzsment képzések) végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat

        Legalább 2 év vezetői tapasztalat

        KIRA, Nexon rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13923 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13923, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre