www.topjob.hu

Osztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Humánpolitikai Igazgatóság, HR Szolg. és Kontrolling Főo., Személyügyi Juttatások O.

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa vezetett osztály feladatai: a) havi bérszámfejtési ütemterv készítése, utalások koordinálása, utalási állományok ellenőrzése, átadása a KA KKI Pénzügyi Főosztály részére, a személyi juttatások könyvelésre való feladásának biztosítása, b) a számfejtéshez kapcsolódó mozgóbér adatok (készenlét, ügyelet, túlmunka, műszakpótlék), távollét adatok kezelése, c) letiltások, munkavállalói tartozások, illetményelőlegek számfejtéséhez adatszolgáltatás, adóelszámoláshoz kapcsolódó koordináció, d) adatszolgáltatás a hatóságok a nyugdíj- és egészségpénztárak, a PTE-n képviselettel rendelkező szakszervezetek felé, e) béren kívüli juttatások, szociális juttatások rendszerének működtetése, munkába járással kapcsolatos juttatások számfejtése, munkaruha-juttatás nyilvántartása, f) megbízási szerződésekhez, keresetkiegészítésekhez kapcsolódó kifizetések nyilvántartása, számfejtése, kifizetés ellenőrzése, g) NEXON-KIRA programok közti interfészen történő adatok átadásának koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, ,

        felsőfokú szakirányú (jogi képzési terület, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási képzések, gazdaságtudományi képzési terület, emberi erőforrások, pénzügy és számvitel, vagy gazdálkodási és menedzsment képzések) végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat

        Legalább 2 év vezetői tapasztalat

        KIRA, Nexon rendszerek ismerete

        Adójogi és munkajogi szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        • végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13929 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13929, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre