www.topjob.hu

Osztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Informatikai Igazgatóság, Üzemeltetési és Ügyf.-tám.-i Főo., Infrastr. Üzem. O.

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa vezetett osztály feladatai: a) az informatikai-, irodatechnikai-, oktatástechnikai és távközlési infrastruktúra üzemeltetése, a felhasználók támogatása, szakmai tanácsadás, b) egyetemi szintű eszköz- és kapacitás menedzsment, c) az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatási szerződések és szolgáltatások menedzsmentje, d) felhasználókkal történtő közvetlen kapcsolattartás, e) az adminisztráció vezetése az ügyfélszolgálati rendszerben, f) helyszíni segítségnyújtás, g) adminisztratív folyamatok támogatása, h) külső partnerekkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        minimum alapfokú, C típusú nyelvvizsga, bármely nyelvből

        nagyvállalati informatikai és távközlési rendszerek alapos ismerete

        ügyfél- és megoldásorientált hozzáállás

        minimum 2 év vezetői tapasztalat

        Microsoft operációsrendszerek és irodai programcsomag magasszintű ismerete

        legalább egy elektronikus ügyfélszolgálati rendszer ismerete

        legalább egy nagyvállalati környezetben használatos vírusvédelmi szoftvercsomag üzemeltetésében szerzett minimum 1 éves tapasztalat

        legalább egy nagyvállalti környezetben használatos központi eszközmenedzsment szoftvercsomag üzemeltetésében szerzett minimum 1 éves tapasztalat

        jó kommunikációs készség mind írásban, mind szóban

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ITIL ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        • • végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        • hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        • • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13937 , valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13937, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre