Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

osztályvezető


  • A hirdetés 3224 napja lejárt

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyószabályozási Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatait kinevezett vezetőként, önálló munkakörben látja el. Az osztályvezető szervezi és irányítja a vezetése alá tartozó szervezeti egység munkáját, gyakorolja a vezetése alatt működő szervezeti egység munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat, (kinevezés, felmentés és fegyelmi jogkör kivételével. Védekezési időszakban védelemvezetői feladatokat lát el. a feladatokat az igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a továbbá a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kollektív Szerződésének rendelkezései irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség - legalább 5 év vízügyi szakmai gyakorlat - legalább 3 év középvezetői gyakorlat - vízkárelhárítási ( árvíz és/vagy belvíz és/vagy vízminőségi) védekezési gyakorlat - büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         igazgatóság működési területének ismerete - vízügy, környezetvédelmi igazgatási területen szerzett tapasztapat - Európai Uniós pályázatok előkészítésében, illetve ilyen projektek végrahajtásában való jártasság

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázat részeként benyújtandó iratok: - motivációs levél -az osztály irányítására vonatkozó szakmai koncepció - részletes, fényképes önéletrajz - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata - hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zákány Erzsébet osztályvezető nyújt, a 52/410-677 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65-13/2009., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatásáról a pályázatok értékelésére felkért előkészítő bizottság intézkedik. A pályázatok értékelését követően annak eredményéről az igazgatóság vezetője dönt és nevezi ki az osztályvezetőt, aki jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzésre és vagyonnyilatkozat-tételre köteles. A pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tikovizig.hu - 2009. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.tikovizig.hu

Forrás: www.kozigallas.gov.hu

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Jog / Jogi tanácsadás
Aktiválás időpontja 2009.06.16.