Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

osztályvezető


  • A hirdetés 1028 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Egyetem Kancellária Pályázati Központ Pályázati Ügyfélszolgálatra
-->
osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1. - 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a pályázatok előkészítésében. A pályázatok gazdasági célszerűségének vizsgálata, a pályázatok dokumentumaiban az összegyetemi érdekekhez kapcsolódó eredményindikátorainak és fenntartási vállalások ellenőrzése. A Pályázati Ügyfélszolgálat munkájának szervezése, irányítása, koordinálása. Az osztály dolgozói feladatainak koordinálása, felügyelete. Feladat- és hatáskörét részletesen az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kancellária Ügyrendje határozza meg. A Pályázati Ügyfélszolgálat munkájának szervezése, irányítása, koordinálás, a dolgozók feladatainak koordinálása, felügyelete. A Pályázati Ügyfélszolgálat feladatkörébe tartozó havi és eseti kimutatások, elemzések készítése. Az ügyfélszolgálat feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások vonatkozásában koordináló, ellenőrzési, jóváhagyási feladatok ellátása. A Debreceni Egyetem pályázataihoz kapcsolódó ellenőrzésekben, könyvvizsgálaton való részvétel. Feladatait a Pályázati Központ igazgatójának közvetlen irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, közgazdász végzettség ,

§         vezetői beosztás ellátásra megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         egy idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

§         pénzügyi elemzések, megvalósíthatósági vizsgálatok, hatékonyságvizsgálatok területen szerzett tapasztalat

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         gazdasági vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve egy példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 26. Kancellária ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1008/2015. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1008/2015. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatainak megfelelően rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu - 2015. április 24.

§         www.nki.gov.hu - 2015. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.