www.topjob.hu

óvdapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Csipkereki Önkormányzati Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csipkereki Önkormányzati Óvoda
Csipkereki Önkormányzati Óvoda

óvdapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű A kinevezett óvodapedagógus távollétének idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9836 Csipkerek, Rákóczi Ferenc utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi-lelki szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az Óvodai Nevelés országos alapprogramja- és az intézmény Helyi pedagógiai programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,felsőfokú végzettséget igazoló okírat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kupóné Bene Barbara nyújt, a 06205294701 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csipkereki Önkormányzati Óvoda címére történő megküldésével (9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvdapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Csipkereki Önkormányzati Óvoda címére történő megküldésével (9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvdapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Kupóné Bene Barbara részére a csipkerekovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kupóné Bene Barbara, Vas megye, 9836 Csipkerek, Rákóczi F. utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre