Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvoda igazgató


  • A hirdetés 1026 napja lejárt

Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pákai Öveges József Óvoda
-->
óvoda igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01. napjától 2021. július 31. napjáig 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8956 Páka, Ifjúság út 11.

Zala megye, 8957 Csömödér, Rákóczi utca 16.

Zala megye, 8948 Nova, Kossuth út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. • Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről. Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. • Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. • Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. • Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. • Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. • Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket. • Felelős az intézmény gazdálkodási rendjének betartásáért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosításáért. • A köznevelési intézmény Pákai székhellyel, Nova és Csömödér településeken két telephellyel működik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         óvoda pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§          az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

§          pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§          legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

§          a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§          a pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, cselekvőképes

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         óvodavezetői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát

§          részletes szakmai önéletrajzot

§          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

§          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint büntetlen előéletű

§          a legalább ötéves szakmai gyakorlatot vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást

§          a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

§          nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§          a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

§          a pályázat zárt, vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Tibor nyújt, a 92/579-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás címére történő megküldésével (8956 Páka, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 880/2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás címére történő megküldésével (8956 Páka, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 880/2/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.

§         Személyesen: Lukács Tibor, Zala megye, 8956 Páka, Petőfi út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Pákai Öveges József Óvodát fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. A pályázatató kikéri az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményét. Az eljárás során véleményt nyilvánít a szakalkalmazotti értekezlet, véleményt nyilváníthat a pedagógus szakmai szervezet. A pályázat eredménytelennek nyilvánítható.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Páka Község Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.08.16.
Iratkozzon fel állásértesítőre