Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvoda vezető


  • A hirdetés 686 napja lejárt

Újireg Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újiregi Óvoda
-->
óvoda vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Újireg, Jász utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, felelősség annak szakszerű és törvényes működéséért. A munkáltatói jogok gyakorlása, irányítása, munkájuk ellenőrzése az intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolat tartása a fenntartóval, valamint az óvodai szülői munkaközösséggel. További lényeges feladatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év óvodapedagógusi munkakörban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt testületi ülés tartását kéri,

        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet igazolására, és arra szolgál, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt

        intézményvezetői szakvizsga

        a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

        vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pethes József polgármester nyújt, a 74-580-031, 30-9792968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újireg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7095 Újireg, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvoda vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Újireg Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7095 Újireg, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvoda vezető.

        Személyesen: Pethes József polgármester, Tolna megye, 7095 Újireg, Kossuth utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálást megelőzően, a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot benyújtók számára személyes meghallgatásra kerülhet sor. A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre