Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvoda vezető


  • A hirdetés 1038 napja lejárt

Nagyszokoly Közös Óvoda Fenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyszokolyi Kismackó Óvoda
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 06. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 06. 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7097 Nagyszokoly, Deák Ferenc utca 277.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, felelősség annak szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. A munkáltatói jogok gyakorlása, irányítása munkájuk ellenőrzése az intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolat tartása a fenntartóval, alamint az óvodai szülői munkaközösséggel. További lényeges feledatai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 69. (1) - (2) bekezdésében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         vezetési program, amely tartalmazza a szakmai helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket

§         a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

§         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat(ok) másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt testületi ülés tartását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bors Bálint nyújt, a 20-9668762 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszokoly Közös Óvoda Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor utca 276. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 254/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvoda vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszokoly Közös Óvoda Fenntartó Társulás címére történő megküldésével (7097 Nagyszokoly, Petőfi utca 276. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 254/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvoda vezető.

§         Személyesen: Bors Bálint, Tolna megye, 7097 Nagyszokoly, Petőfi Sándor utca 276. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat a Nagyszokoly Közös Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. Az elbírálást megelőzően a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot benyújtók számára személyes meghallgatásra kerülhet sor. A társulása tanács fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.16.