www.topjob.hu

óvodai és iskolai szociális segítő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 175 napja lett aktiválva

Letenyei Család-és Gyerekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Letenyei Család-és Gyerekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8868 Letenye, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti: a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és f) a jelzőrendszer működését. Munkavégzés a Letenyei járásban található óvodákban,iskolákban történik, előre meghatározott ügyeleti idő keretein belül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében meghatározott óvodai és iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítés,

        Szociális munkás területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8) bek. meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mozsolics Klára nyújt, a +3630 3724281 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Család-és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (8868 Letenye, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Család-és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (8868 Letenye, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

        Elektronikus úton Mozsolics Klára részére a mozsklari@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre