Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus P1 vagy P2


  • A hirdetés 1160 napja lejárt

Környe Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2851 Környe, Alkotmány út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az intézményi költségvetés betartásáért. Elkészíti a pedagógiai programot, a munkatervet, a házirendet, a szervezeti és működési szabályzatot, az egyéb intézményi dokumentumokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezető, tanügyiigazgatási szakértó, vezető óvodapedagógus) végzettség,

§         Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervezőkészség, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel, kiemelten figyelve az óvoda épülete és a hozzátartozó játszó és foglalkoztató udvara adta lehetőségek maximális kihasználtságára. Az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével.

§         Személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség tudomásul vételéről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orlovits Tímea nyújt, a 307681633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Környe Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2851 Környe, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 500/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus P1 vagy P2. §         Postai úton, a pályázatnak a Környe Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2851 Környe, Alkotmány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 500/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus P1 vagy P2.

§         Elektronikus úton Orlovits Tímea jegyző részére a jegyzo@kornye.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Környei Polgármesteri Hivatal Titkárság, Komárom-Esztergom megye, 2851 Környe, Alkotmány út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártát követő első munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Környe község honlapja - 2015. február 16.

§         Környei Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján - 2015. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kornye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.18.