www.topjob.hu

óvodapedagógus, tagóvodavezető


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda
--> Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvodája

tagóvoda vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. augusztus 30. naptól 2018. december 30. napi –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 30. naptól 2018. december 30. napi-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagóvodai közösség szakmai vezetése a szabályozó dokumentumok alapján, hatáskörnek, és jogkörnek megfelelően. Hagyományok ápolása. Részvétel az intézményi vezetőség munkájában a munkaköri leírás szerint. Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történő felkészítése, egyéni differenciált fejlesztéssel a szabályozó dokumentumok előírásai szerint. Részvétel a nevelőtestület, alkalmazotti közösség munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és közoktatási vezető szakvizsga,

        óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű jó kommunikáció, és vezetői képességek. Rendszer szemléletű gondolkodásmód. ,

        Kiváló szintű szakmai igényesség és innovatív gondolkodásmód.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezelésézeh hozzájárul, harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot

        Személyes adatokat tartalmazó hatósági igazolványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novákné Borsos Ildikó nyújt, a 30/991-39-86 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-159/70-2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus, tagóvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-159/70-2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus, tagóvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárólag postai úton benyújtott pályázatokat fogadunk el. Pályázati kiírás alapján előírt követelmények szerint bizottság dönt. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs. A pályázati anyagok átvétele 2018. szeptember 15. napig a benyújtás helyszínén biztosított. Az át nem vett pályázati anyagokat ezt követően megsemmisítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatalos honlapja - 2018. június 26.

        Zalaegerszeg Hetilap - 2018. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre